DKK 650

Konsulenttime

Uddybning

DKK 10.000

Konsulentpakke 20 timer

Tilbud

DKK 20.000

Konsulentpakke 45 timer

Tilbud

DKK 50.000

Konsulentpakke 100 timer

Tilbud

DKK 100.000

Konsulentpakke 220 timer

Tilbud

Synes du godt om mine produkter?

Kontakt mig gerne for en uddybning af jeres udfordringer

Lad os komme i gang

CLJC Konsulentfirma leverer analyser af opgaverproduktionen og udgiftsanalyser indenfor beredskabsområdet. Beredskabsområdet i Danmark er kendetegnet ved en udbredt anvendelse af deltidspersonel, som leverer omkostningseffektiv produktion. Der er dog brug for revurdere modellens realiserbarhed i forhold til dagtimer. Her er der brug for at kommunerne indtænker, hvordan anden kommunal serviceproduktion kan sammentænkes, sådan at udgiftsniveauet kan holdes nede uden en egentlig oprettelse af fuldtidsstillinger. CLJC Konsulentfirma bidrager, blandt flere services, med analyser af sådanne problemstillinger.